Dezbateri publice

  • Anunt din 09.05.2024 Primaria Comunei Adâncata, cu sediul in loc. Adâncata, str. Principala, nr.41, jud. Ialomita, titular al planului “PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA ADANCATA”, localizat in com. Adancata, judetul Ialomita, pentru domeniul amenajarea teritoriului si urbanism, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu si dezbaterea publica a proiectului de plan si a Raportului de mediu pentru planul mai sus mentionat. Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 02.07.2024, ora 11.00, la sediul Primariei Adancata, jud. Ialomita. Proiectul de plan si Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud. Ialomita, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, sau pe site-ul APM Ialomita si la sediul titularului de plan. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului, se vor primi in scris la sediul APM Ialomita, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, telefon:0243/232971, fax:0243/215949, email:office@apmil.anpm.ro Vizualizare
  • Proiect buget din 19.01.2023 autofinantate an 2023 – dezbatere publica pana la data de 26.01.2023 Vizualizare
  • Proiect buget din 19.01.2023 an 2023 – dezbatere publica pana la data de 26.01.2023 Vizualizare