Relatii cu presa/mass-media

 • Comunicat de presă PNRR – UAT Adâncata județul Ialomița, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2210DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Adâncata”, cod F-PNRR-Dotari-2023-0514, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI.

  Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea performanțelor școlare în sistemul educațional județean și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații prin asigurarea condițiilor optime de derulare a unui proces educațional de calitate, modern și incluziv, în corelare cu nevoile actuale și viitoare ale societății, inclusiv ale pieței forței de muncă.
  Obiective specifice
  1. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru laboratorul de informatică din cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială Adâncata, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
  2. Dotarea cu mobilier și materiale didactice, inclusiv cu echipamente informatice necesare procesului didactic a sălilor de clasă din din cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială Adâncata, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
  Perioada de implementare a proiectului este 06 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024.
  Valoarea totală a contractului de finanțare este de 353.177,02 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 420.280,66 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 67.103,64 lei.
  Date de contact: UAT ADÂNCATA: https://www.adincata.ro/ , email: primar@adincata.ro telefon: 0243-284373 adresă: Strada Principală nr. 41, județul Ialomița, persoană de contact: Cristea Maria-Gabriela – manager de proiect. (Adaugat la data 06.09.2023) Vizualizare