Serviciul public de salubrizare

  • HCL nr. 21 din 23.03.2022 de modificare a HCL nr. 15 din 09.02.2022 privind taxa speciala salubrizare Vizualizare
  • HCL nr. 20 din 23.03.2022 privind delegare serviciu alimentare cu apa si canalizare si mandatare primar  Vizualizare
  • HCL nr. 15 din 09.02.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare perceputa pe raza teritoriala a comunei Adancata  Vizualizare
  • HCL nr. 14 din 09.02.2022 privind mandatarea ADI ECOO 2009 de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare Vizualizare
  • HCL nr. 11 din 09.02.2022 privind incetarea delegarii serviciului de salubrizare catre Supercom Sa si a contractului de delegare nr. 2895 din 20.05.2020 Vizualizare
  • HCL nr. 3 din 31.01.2022 privind acordarea unui mandat special reprez. legal al com. Adancata sa voteze in AGA ADI ECOO 2009 RegulamentulVizualizare
  • HCL nr. 2 din 31.01.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 17 din 20.05.2020 privind aprobarea tarifelor de salubrizare Vizualizare