Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 12 din 09.02.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Asistenta Sociala si a Planului anual de actiune Vizualizare
  • HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sau de interes local conf. Legii 416 din 2001 pe anul 2022 Vizualizare