Cadastru

– Opisul cu persoanele ce pot ridica extrase de carte funciara de la Primaria Adancata: click aici si Anexa 3 Opis: click aici

– Anunt prealabil nr. 2846 din 20.08.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru: click aici