Proiecte de HCL

Anul 2024
 • Proiect de HCL nr. 14 din 17.01.2024 privind modificarea salariilor pentru personalul contractual Nr: 14 (Adaugat la data 17.01.2024) Vizualizare
  • Proiect buget an 2024 Nr: F.N. (Adaugat la data 10.01.2024) Vizualizare
   Anul 2023
   • Proiect de HCL nr. 457 din 21.12.2023 privind modificare salarii functionari publici Nr: 457 (Adaugat la data 21.12.2023) Vizualizare
    • Proiect de HCL nr. 212 din 22.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 212 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
     • Proiect de HCL nr. 211 din 22.06.2023 privind revizuirea, modificarea, si actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa side canalizare Nr: 211 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
      • Proiect de HCL nr. 210 din 22.06.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Adâncata in adunarea generala a ADI ECOO2009 Nr: 210 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
       • Proiect de HCL nr. 209 din 22.06.2023 privind rectificarea bugetului local Nr: 209 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
        • Proiect de HCL nr. 188C din 05.06.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 Nr: 188C (Adaugat la data 05.06.2023) Vizualizare
         • Proiect de HCL nr. 68 din 27.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Adâncata Nr: 68 (Adaugat la data 27.02.2023) Vizualizare
          • Proiect de HCL nr. 58 din 23.02.2023 privind modificarea HCL nr. 35 din 15.09.2021 Nr: 58 (Adaugat la data 23.02.2023) Vizualizare
           • Proiect de HCL nr. 39 din 21.02.2023 privind mandatarea reprezentantului sa voteze regulamentul de salubrizare ADI ECOO2009 Nr: 39 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
            • Proiect de HCL nr. 36 din 21.02.2023 privind delegarea prin concesiune deseuri reziduale din jud. IL. Nr: 36 (Adaugat la data 21.02.2023) Vizualizare
             • Proiect de HCL nr. 21 din 26.01.2023 privind aprobarea colaborarii-Hub de servicii MMSS-SII MMSS Nr: 21 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
              • Proiect de HCL nr. 7 din 05.01.2023 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivele de investitii de pe raza UAT Adancata Nr: 7 (Adaugat la data 05.01.2023) Vizualizare
               Anul 2022
               • Proiect de HCL nr. 279 din 06.12.2022 privind proiectul Prima conectare Nr: 279 (Adaugat la data 06.12.2022) Vizualizare
                • Proiect de HCL nr. 254 din 23.11.2022 privind imputernicirea reprezentantului legal al UAT Nr: 254 (Adaugat la data 23.11.2022) Vizualizare
                 • Proiect de HCL nr. 253 din 23.11.2022 privind organizarea retelei scolare Nr: 253 (Adaugat la data 23.11.2022) Vizualizare
                  • Proiect de HCL nr. 252 din 23.11.2022 privind modificarea HCL nr. 29 din 17.06.2022 Nr: 252 (Adaugat la data 23.11.2022) Vizualizare
                   • Proiect de HCL nr. 251 din 23.11.2022 privind regulamentul aparatului de specialitate al Primarului Nr: 251 (Adaugat la data 23.11.2022) Vizualizare
                    • Proiect de HCL nr. 250 din 23.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 250 (Adaugat la data 23.11.2022) Vizualizare
                     • Proiect de HCL nr. 237 din 09.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 sectiunea Functionare Nr: 237 (Adaugat la data 09.11.2022) Vizualizare
                      • Proiect de HCL nr. 223 din 27.10.2022 privind proiectul Prima conectare Nr: 223 (Adaugat la data 27.10.2022) Vizualizare
                       • Proiect de HCL nr. 219 din 26.10.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 219 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                        • Proiect de HCL nr. 214 din 21.10.2022 privind modificarea HCL 28 din 17.06.2022 Nr: 214 (Adaugat la data 21.10.2022) Vizualizare
                         • Proiect de HCL nr. 205 din 05.10.2022 privind rectificarea bugetului local 2022 sectiunea functionare si dezvoltare Nr: 205 (Adaugat la data 05.10.2022) Vizualizare
                          • Proiect de HCL nr. 197 din 28.09.2022 privind rectificarea bugetului local 2022 sectiunea functionare si dezvoltare Nr: 197 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                           • Proiect de HCL nr. 189 din 21.09.2022 privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Adancata si anexa Nr: 189 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                            • Proiect de HCL nr. 185 din 20.09.2022 privind regulamentul de organizare si functionare a compartimentului asistenta sociala Nr: 185 (Adaugat la data 20.09.2022) Vizualizare
                             • Proiect de HCL nr. 174 din 18.08.2022 privind aprobarea asocierii UAT Adâncata cu unele UAT la ADI PERIURBANA Nr: 174 (Adaugat la data 18.08.2022) Vizualizare
                              • Proiect de HCL nr. 172 din 18.08.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale si anexa Nr: 172 (Adaugat la data 18.08.2022) Vizualizare
                               • Proiect de HCL nr. 167 din 16.08.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 sectiunea functionare Nr: 167 (Adaugat la data 16.08.2022) Vizualizare
                                • Proiect de HCL nr. 153 din 16.06.2022 privind aprobarea infiintarii serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan Nr: 153 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
                                 • Proiect de HCL nr. 150 din 16.06.2022 privind aprobarea ROF al Consiliului local Adancata Nr: 150 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
                                  • Proiect de HCL nr. 139 din 16.06.2022 privind aprobarea ROI al aparatului de specialiate al primarului com. Adancata, jud. Ialomita Nr: 139 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
                                   • Proiect de HCL nr. 94 din 28.04.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 sectiunea functionare Nr: 94 (Adaugat la data 28.04.2022) Vizualizare
                                    • Proiect de HCL nr. 105 din 06.04.2022 privind incheiere parteneriat pentru constituire ADI VEST Nr: 105 (Adaugat la data 06.04.2022) Vizualizare
                                     • Proiect de HCL nr. 102 din 04.04.2022 privind implementare obiectiv infiintare sistem inteligent distributie gaze naturale Nr: 102 (Adaugat la data 04.04.2022) Vizualizare
                                      • Proiect de HCL nr. 88 din 23.03.2022 de modificare a HCL nr. 15 din 09.02.2022 privind taxa speciala de salubrizare Nr: 88 (Adaugat la data 23.03.2022) Vizualizare
                                       • Proiect de HCL nr. 84 din 21.03.2022 privind delegare serviciu de alimentare cu apa si canalizare si mandatare primar Nr: 84 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                        • Proiect de HCL nr. 79 din 16.03.2022 privind modificare HCL nr 39 din 20.10.2017 pentru aprobarea indicat. tehnico – ec. actualizati in urma finalizarii lucrarilor Nr: 79 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
                                         • Proiect de HCL nr. 76 din 16.03.2022 privind aprobare de parteneriat pentru constituirea ADI Vest pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale Nr: 76 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
                                          • Proiect de HCL nr. 71 din 16.03.2022 privind rectificare buget loca pe anul 2022 Nr: 71 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
                                           • Proiect de HCL nr. 67 din 08.02.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare perceputa pe raza com. Adancata incepand cu data aprobarii in AGA ADI ECOO 2 Nr: 67 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                            • Proiect de HCL nr. 59 din 08.02.2022 privind mandatarea ADI ECOO 2009 de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare Nr: 59 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                             • Proiect de HCL nr. 56 din 08.02.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public De asistenta sociala si Planului anual de actiune serviciile sociale Nr: 56 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                              • Proiect de HCL nr. 50 din 08.02.2022 privind incetarea delegarii serviciului de salubrizare catre SC Supercom SA si a contr. de delegare nr.2895 din20.05.2022 Nr: 50 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                               • Proiect de HCL nr. 45 din 08.02.2022 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor Nr: 45 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                • Proiect de HCL nr. 40 din 08.02.2022 privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Adancata si a bugetului de venituri proprii si subventii Nr: 40 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                 • Proiect de HCL nr. 38 din 08.02.2022 privind adoptarea bugetului local al com Adancata, jud Ialomita pe anul 2022 a planului de venituri si cheltuieli Nr: 38 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                  • Proiect buget initial 2022 Nr: f.n. (Adaugat la data 04.02.2022) Vizualizare
                                                   • Proiect de HCL nr. 30 din 28.01.2022 privind aprobarea asocierii comunei Adancata cu unele UAT din jud. Ialomita in vederea constituirii ADI Ialomita Vest Nr: 30 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                    • Proiect de HCL nr. 26 din 28.01.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 17 din 20.05.2020 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute Nr: 26 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                     • Proiect de HCL nr. 21 din 28.01.2022 privind acordarea unui manadat special reprezent. legal al com. Adancata sa voteze in AGA ADI ECOO 2099 regulamentul Nr: 21 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                      • Proiect de HCL nr. 16 din 28.01.2022 privind modificarea statutului ADI ECOO 2009 Nr: 16 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                       • Proiect de HCL nr. 13 din 28.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sai de interes local conf. Legii 416 din 2001 pe anul 2022 Nr: 13 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                        • Proiect de HCL nr. 8 din 28.01.2022 privind reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Ialomita Nr: 8 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                                                         • Proiect de HCL nr. 1 din 05.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar sursa A si E, sectiunea dezvoltare a bugetului local Nr: 1 (Adaugat la data 05.01.2022) Vizualizare
                                                          Anul 2021
                                                          • Proiect buget anul 2021 Nr: f.n. (Adaugat la data 15.03.2021) Vizualizare
                                                           Anul 2020
                                                           • Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Nr: 3862 (Adaugat la data 09.11.2020) Vizualizare
                                                            • Raport specialitate nr. 3859 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                                                            • Referat de aprobare nr. 3860 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                                                            • Anunt avizier nr. 3862 din 09.11.2020 – Proiect de HCL privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                                                           • Proiect de HCL nr. 3803 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2021 Nr: 3803 (Adaugat la data 03.11.2020) Vizualizare
                                                            • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata Vizualizare
                                                            • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata – Anexa 1 pentru anul 2021 Vizualizare
                                                            • Anunt nr. 3835 din 05.11.2020 supune dezbaterii publice proiectul de HCL a C.L. al comunei Adancata referitor la Proiectul de HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2021 Vizualizare