Proiecte de HCL

Anul 2022
 • Proiect de HCL nr. 174 din 18.08.2022 privind aprobarea asocierii UAT Adâncata cu unele UAT la ADI PERIURBANA Nr: 174 (Adaugat la data 18.08.2022) Vizualizare
  • Proiect de HCL nr. 172 din 18.08.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale si anexa Nr: 172 (Adaugat la data 18.08.2022) Vizualizare
   • Proiect de HCL nr. 167 din 16.08.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 sectiunea functionare Nr: 167 (Adaugat la data 16.08.2022) Vizualizare
    • Proiect de HCL nr. 153 din 16.06.2022 privind aprobarea infiintarii serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan Nr: 153 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
     • Proiect de HCL nr. 150 din 16.06.2022 privind aprobarea ROF al Consiliului local Adancata Nr: 150 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
      • Proiect de HCL nr. 139 din 16.06.2022 privind aprobarea ROI al aparatului de specialiate al primarului com. Adancata, jud. Ialomita Nr: 139 (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
       • Proiect de HCL nr. 94 din 28.04.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 sectiunea functionare Nr: 94 (Adaugat la data 28.04.2022) Vizualizare
        • Proiect de HCL nr. 105 din 06.04.2022 privind incheiere parteneriat pentru constituire ADI VEST Nr: 105 (Adaugat la data 06.04.2022) Vizualizare
         • Proiect de HCL nr. 102 din 04.04.2022 privind implementare obiectiv infiintare sistem inteligent distributie gaze naturale Nr: 102 (Adaugat la data 04.04.2022) Vizualizare
          • Proiect de HCL nr. 88 din 23.03.2022 de modificare a HCL nr. 15 din 09.02.2022 privind taxa speciala de salubrizare Nr: 88 (Adaugat la data 23.03.2022) Vizualizare
           • Proiect de HCL nr. 84 din 21.03.2022 privind delegare serviciu de alimentare cu apa si canalizare si mandatare primar Nr: 84 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
            • Proiect de HCL nr. 79 din 16.03.2022 privind modificare HCL nr 39 din 20.10.2017 pentru aprobarea indicat. tehnico – ec. actualizati in urma finalizarii lucrarilor Nr: 79 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
             • Proiect de HCL nr. 76 din 16.03.2022 privind aprobare de parteneriat pentru constituirea ADI Vest pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale Nr: 76 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
              • Proiect de HCL nr. 71 din 16.03.2022 privind rectificare buget loca pe anul 2022 Nr: 71 (Adaugat la data 16.03.2022) Vizualizare
               • Proiect de HCL nr. 67 din 08.02.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare perceputa pe raza com. Adancata incepand cu data aprobarii in AGA ADI ECOO 2 Nr: 67 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                • Proiect de HCL nr. 59 din 08.02.2022 privind mandatarea ADI ECOO 2009 de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare Nr: 59 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                 • Proiect de HCL nr. 56 din 08.02.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public De asistenta sociala si Planului anual de actiune serviciile sociale Nr: 56 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                  • Proiect de HCL nr. 50 din 08.02.2022 privind incetarea delegarii serviciului de salubrizare catre SC Supercom SA si a contr. de delegare nr.2895 din20.05.2022 Nr: 50 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                   • Proiect de HCL nr. 45 din 08.02.2022 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor Nr: 45 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                    • Proiect de HCL nr. 40 din 08.02.2022 privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Adancata si a bugetului de venituri proprii si subventii Nr: 40 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                     • Proiect de HCL nr. 38 din 08.02.2022 privind adoptarea bugetului local al com Adancata, jud Ialomita pe anul 2022 a planului de venituri si cheltuieli Nr: 38 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                      • Proiect buget initial 2022 Nr: f.n. (Adaugat la data 04.02.2022) Vizualizare
                       • Proiect de HCL nr. 30 din 28.01.2022 privind aprobarea asocierii comunei Adancata cu unele UAT din jud. Ialomita in vederea constituirii ADI Ialomita Vest Nr: 30 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                        • Proiect de HCL nr. 26 din 28.01.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 17 din 20.05.2020 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute Nr: 26 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                         • Proiect de HCL nr. 21 din 28.01.2022 privind acordarea unui manadat special reprezent. legal al com. Adancata sa voteze in AGA ADI ECOO 2099 regulamentul Nr: 21 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                          • Proiect de HCL nr. 16 din 28.01.2022 privind modificarea statutului ADI ECOO 2009 Nr: 16 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                           • Proiect de HCL nr. 13 din 28.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni sai de interes local conf. Legii 416 din 2001 pe anul 2022 Nr: 13 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                            • Proiect de HCL nr. 8 din 28.01.2022 privind reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Ialomita Nr: 8 (Adaugat la data 28.01.2022) Vizualizare
                             • Proiect de HCL nr. 1 din 05.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar sursa A si E, sectiunea dezvoltare a bugetului local Nr: 1 (Adaugat la data 05.01.2022) Vizualizare
                              Anul 2021
                              • Proiect buget anul 2021 Nr: f.n. (Adaugat la data 15.03.2021) Vizualizare
                               Anul 2020
                               • Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Nr: 3862 (Adaugat la data 09.11.2020) Vizualizare
                                • Raport specialitate nr. 3859 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                                • Referat de aprobare nr. 3860 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                                • Anunt avizier nr. 3862 din 09.11.2020 – Proiect de HCL privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
                               • Proiect de HCL nr. 3803 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2021 Nr: 3803 (Adaugat la data 03.11.2020) Vizualizare
                                • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata Vizualizare
                                • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata – Anexa 1 pentru anul 2021 Vizualizare
                                • Anunt nr. 3835 din 05.11.2020 supune dezbaterii publice proiectul de HCL a C.L. al comunei Adancata referitor la Proiectul de HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2021 Vizualizare