Taxe si Impozite

  • Anunt colectiv nr. 828 / 16.04.2015 pentru comunicarea prin publicitate privind emiterea actelor administrativ fiscale pentru contribuabilii inscrisi in tabelul nominal anexat prezentului anunt: click aici si centralizator decizii, accesorii, somatii si titluri executorii: click aici
  • Impozitul si taxa pe cladiri an 2012 - Anexa nr. 1: click aici
  • Regulament privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici - Anexa nr. 3: click aici
  • Lista facilităţilor fiscale

     acordate contribuabililor din Comuna Adîncata pentru impozitele si taxele locale datorate de acestia în anul 2012 - Anexa nr. 4: click aici
  • Hotărâre 

    privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 la nivelul comunei Adîncata, judeţul Ialomiţa : click aici
  • Hotărâre privind scutirea în perioada 25.11. 2011 – 30.06. 2012 a unor obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31. 08. 2011 la nivelul comunei Adîncata, judeţul Ialomiţa: click aici
ĉ
Primaria Adincata,
20 mai 2011, 03:07
ĉ
Primaria Adincata,
20 mai 2011, 03:07
ĉ
Primaria Adincata,
20 mai 2011, 03:07
ĉ
Primaria Adincata,
20 mai 2011, 03:07
ĉ
Primaria Adincata,
20 mai 2011, 03:07