Taxe si impozite locale

 • Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor  Vizualizare
  • Raport specialitate nr. 3859 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
  • Referat de aprobare nr. 3860 din 09.11.2020 la Proiect de HCL nr. 3862 din 09.11.2020 privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
  • Anunt avizier nr. 3862 din 09.11.2020 - Proiect de HCL privind inregistrarea UAT Adancata in Sistemul Electronic de plata online a taxelor si impozitelor Vizualizare
 • Proiect de HCL nr. 3803 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2021 Vizualizare
  • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata Vizualizare
  • Referat nr. 3802 din 03.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in Comuna Adancata - Anexa 1 pentru anul 2021 Vizualizare
  • Anunt nr. 3835 din 05.11.2020 supune dezbaterii publice proiectul de HCL a C.L. al comunei Adancata referitor la Proiectul de HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2021 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 828 / 16.04.2015 pentru comunicarea prin publicitate privind emiterea actelor administrativ fiscale pentru contribuabilii inscrisi in tabelul nominal anexat prezentului anunt: click aici si centralizator decizii, accesorii, somatii si titluri executorii: click aici
 • Impozitul si taxa pe cladiri an 2012 - Anexa nr. 1: click aici
 • Regulament privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici - Anexa nr. 3: click aici
 • Lista facilităţilor fiscale

   acordate contribuabililor din Comuna Adîncata pentru impozitele si taxele locale datorate de acestia în anul 2012 - Anexa nr. 4: click aici
 • Hotărâre 

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 la nivelul comunei Adîncata, judeţul Ialomiţa : click aici
 • Hotărâre privind scutirea în perioada 25.11. 2011 – 30.06. 2012 a unor obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31. 08. 2011 la nivelul comunei Adîncata, judeţul Ialomiţa: click aici


Compartimentul Impozite şi Taxe

 • Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.
 • In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.

Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri.

 • Cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala - put, fântâna sau izvor - în sistem propriu;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reteaua publica;
 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii - si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor;

Formulare tipizate

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere - persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere - persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal - persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal - persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.


Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:
 • Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice - impozitul pe cladiri: click aici
 • Infografic impozitul pe cladiri v6: click aici
Infografic impozitul pe cladir